Katso muistoja Tästä
Jaa muistosi Tästä

Omin päin kohti Mustalampea

Metsää, marjoja, puro, jonka varrella onkia. Vehreä metsäntäyteinen Mustalammen alue kaukana kaupungista tarjosi turvallisen leikkipaikan seudun lapsille. Lähellä temmellyskenttää sijaitsi myös lähiseudun asukkaiden epävirallinen kaatopaikka, jonne asukkaat olivat omin nokkinensa tuoneet jätteensä. Vuosia jatkunut heitteillejättö jätti jälkeensä kellastuneita puita ja jätteiden valumia maisemaan, joka vuosia sitten loisti vehreydellään. Samoihin aikoihin kaupungistumisen myötä Jyväskylän kaupunki alkoi etsiä uutta sopivaa aluetta kaatopaikaksi. Siitä kaikki alkoi. Käypä paikka oli löytynyt.

Maalaismaisema vaihtui kaupungin kerroksiin

Kun Mustankorkean alueella yhdyskuntajätteen kaatopaikka aloitti toimintansa, ei kaupunki ollut laajentunut vielä niin pitkälle kuin mitä se nykyään on. Lähiseutu oli pitkälti maalaismaisemaa. Ihmiset omistivat maata ja asuivat pitkään perinteisissä maalaistaloissa, joissa ei syntynyt jätettä lähes lainkaan. Kulutus oli kestävämpää, kun rikkinäiset vaatteet korjattiin, syömäkelvottomasta ruosta tehtiin rehua tilan eläimille ja jätökset toimivat lannoitteina. Koko ajatus kaatopaikoista ja siitä, ettei tavaraa voinut hävittää ilmaiseksi tuntui mahdottomalta ja kaatopaikan toiminta olikin pitkään vierasta. Kiertotalous ei vielä ollut trendisana, eivätkä lähiseudun asukkaat olleet innostuneita maksamaan kierrättämisestä.

Vaarallisen jätteen käsittelyä vuosimallia 1970.
Ensimmäinen jätteenkäsittelykone, 1960-luku.
Jäteöljyn poltto, 1970-luku.
Lajittelupiha ennen vanhaan 1980-luku.

Vanhat mielikuvat elävät

Edelleen elävät ajatukset kaatopaikoista ovat pitkälti 1980-luvulta vanhoja mielikuvia. Vuosikymmeniä sitten kaatopaikka oli jätteiden valtakunta, jossa kaikki jäte murskattiin ja jyrättiin kasaan ilman lajittelua. Talven tullen jätteet tuikattiin tuleen, jotta oli jälleen tilaa ottaa vastaan uutta roskaa. Jyväskylän kaupungin laitamilla tummat häkäpilvet nousivat kaatopaikkojen ylle, kun öljyä poltettiin altaissa. Toisaalta roskan seasta saattoi löytää arkipäivän timantteja. Kaatopaikka tarjosi myös elinkeinon keräilijöille, jotka möivät jätteiden seasta löytämiään tavaroita.

Mustankorkean alkutaival

Mustankorkean nimen synnystä on lukemattomia tulkintoja. Oliko se jääräpäinen mustaksi poroksi palanut mänty, joka törrötti metsäpalon jälkeisessä maisemassa ylväänä? Vai oliko se sittenkin paikallisen partioleirin nimi, joka aikanaan ylläpiti toimintaansa mäen päällä Mustalammen lähistöllä? Oli miten oli, vanhasta kaatopaikasta alkoi pikkuhiljaa rakentua jätekeskus, kun Mustankorkea Oy aloitti alueella toimintansa 1998.

Herätys, eko kutsuu!

Mustankorkea oli jo varhainen ympäristöherääjä. Lajittelu nousi nopeasti puheenaiheeksi Jyväskylässä ja Mustankorkea aloittikin edelläkävijän elkein ensimmäisenä biojätteen keräyksen. Ymmärrys jätteiden lajittelusta ei ollut samalla tasolla mitä se nykyään on. Moni luuli, että kotona kierrättäminen on ajanhukkaa, kun samaan jäteauton säiliöön ne roskat heitetään kuitenkin. Jyväskylän onnistuneen keräilyjärjestelmän ja kierrätykseen kannustamisen ansiosta kaatopaikalle, eli loppusijoitukseen, menevän jätteen määrä väheni huomattavasti. Jyväskylässä biojätteen erilliskeräys tuli pakolliseksi kaikille vuonna -96.

Mustankorkean jätekeskuksen lajittelupiha vuonna 2003.
Puutarhajätteen vastaanottotempaus yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa 2002
Vuonna 2004 Mustankorkean lajittelupihasta käytettiin nimeä kierrätyspiha. Myös sekajätteestä oli käytössä termi kuivajäte.
Iso kasa kuormalavoja odottaa kierrättämistä vuonna 2004.
Puujätettä tuodaan Mustankorkealle vuonna 2009.
Mustankorkean uuden karhea kierrätyspiste vuodelta 2019 saa maalia pintaansa.

Ympäristö­havaintoja nenällä

Ympäristövaikutuksissa täytyy olla nenä tarkkana – kirjaimellisesti. Ympäristöntarkkailu sujuu paremmin yhteistuumin. Vapaaehtoiset lähiseudun asukkaat alkoivat osallistua ympäristövaikutusten arviointiin tekemällä hajuhavaintoja. Ajan mittaan hajupanelistit laajensivat toimintaansa myös muuhun ympäristötoimintaan, kuten melun, roskaantumisen ja pölyhaitan tarkkailuun. Yhteinen päämäärä asukkaiden kanssa lisää luottamusta ja tietoisuutta, ja toimintamalleja rakennetaan yhä ympäristötietoisempia valintoja kohti. Tänä päivänä paneelitoiminta on siirtynyt nettiin ja kuka tahansa lähialueen asukas tai lähialueella liikkuja voi ilmoittaa havainnoistaan Mustankorkealle.

Kiertotalous­ajattelu saa jalansijaa

Kierrätystoiminta eteni hurjaa vauhtia 2000-luvulla. Siinä missä ennen vanhaan jätteet ajettiin penkkaan ja tiivistettiin, pyritään nykyään lajittelemaan ja kierrättämään jätteet uusinta teknologiaa hyödyntäen. Vuonna 1998 biojätteiden käsittely siirtyi ulkoaumoista sisälle edistyneeseen kompostointilaitokseen. Käytöstä poistuneet loppusijoitusalueet, eli vanhat kaatopaikat, suljettiin ja niin kaatopaikkavedet kuin -kaasut saatiin hallitusti käsittelyyn ja hyötykäyttöön. Kaatopaikkakaasun talteenotto vähentää ympäristöön purkaantuvia metaanipäästöjä, ja kaasua voitiinkin ohjata aina vuoteen 2022 asti kaukolämmöntuotantoon ALVA:lle.

Laitetaan hyvä biojäte kiertämään

Tehokkaasta ja ympäristötietoisesta jätteenkäsittelystä nauttii myös paikallinen yhteisö. Uusia tapoja kierrättämiseen syntyi jatkuvasti, ja yksi suurimmista muutoksista oli, kun biojätettä opittiin tuotteistamaan. Mustankorkealla aloitettiin biojätteen jalostaminen tavalla, jossa biojätteet käsitellään biokaasuksi ja edelleen tuotteistetaan liikennepolttoainekäyttöön. Samalla bioekosysteemi jatkuu myös lähiseudun kotipihoilla. Biojätteestä valmistetaan kompostointilannoitettua multaa, jolla on hyvä maine maanrakentajien keskuudessa. Laadukas Omapiha-multamme on vuosi vuodelta suositumpaa.

Liikennemerkkejä jätekeskuksella vuonna 2004.
Kaatopaikkakaasun pumppausasema vuodelta 2004.
Aiemmin Mustankorkea myi multaa Kekkilä-brändin alla. Kuva vuodelta 2013.
Mustankorkean biokaasun Seppälän tankkausaseman rakennusvaihe vuonna 2018.

Matka kaatopaikasta kiertotalous­alueeksi

Toimiva jätehuolto on yhteiskunnan peruspilareita. Kiertotalous ja ympäristövastuu ovat vakiinnuttaneet asemansa osaksi tavallista arkeamme ja tietoisuus kierrättämisestä lisääntyy jatkuvasti. Mustankorkean tavoite onkin ollut helpottaa asukkaiden eloa ja asiointia jätehuollon osalta lisäämällä monipuolisia palveluita ja tietoisuutta aiheeseen liittyen. Mustankorkean jätekeskuksen alue tarjoaa myös hyvät edellytykset ja palvelut alueen yrityselämälle. Alueelle on kasvanut ympäristöliiketoimintaa, kiertotalouskeskuksen hyödyttäessä koko Keski-Suomen seutukuntaa.

    Jaa muistosi yhteiseen tarinaamme

    Mustankorkean historia on meidän yhteinen matkamme. Miten Mustankorkean toiminta on liikuttanut sinun elämääsi? Muistatko ajat ennen jätteiden lajittelua? Mitä uutta olet oppinut kierrättämisestä? Kasvaako pihamaallasi yrtit Omapihan-mullassa? Jaa muistot ja kuvat kanssamme.

    Muistoni sijoittuu: